Food Paths Network

Prostřednictvím informačního portálu Food Paths Network (FPN) https://foodpathsnetwork.slowfood.com/#, vytvořenou díky projektu Slow Food-CE, chce hnutí Slow Food ukázat a sdílet společné postupy na poznávání, zlepšování a propagaci místního gastronomického kulturního dědictví. FPN nabízí městům kdekoli v Evropě vytvořit vlastní postupy.  Platforma Food Paths Network

Platforma Food Paths Network


Platforma

Platforma Food Paths Network nabízí pracovní metodu, sestávající z modelového postupu a několika konkrétních vzdělávacích školení.


Modelový postup byl ověřen v rámci projektu Slow Food-CE v pěti městech (Brno, Dubrovník, Kecskemét, Krakov a Benátky) a má tři fáze:

  • Poznat: prostřednictvím výzkumu rekonstruovat historické, kulturní, sociální a ekonomické souvislosti dané oblasti.

  • Chránit: prostřednictvím terénní práce a video rozhovorů dokumentovat morální znalosti a dovednosti v příslušné oblasti a mapovat biologickou rozmanitost produktů, které patří k místnímu gastronomickému kulturnímu dědictví.  

  • Zhodnotit: zvyšovat hodnotu produktů, znalostí a tradicí a prostřednictvím řízení propagačních nástrojů hodnotu předávat příjemcům.

  • Vzdělávání nabízí soubor příkladů dobré praxe a osvědčených postupů pro posílení a podporu místního gastronomického kulturního dědictví ve čtyřech oblastech:  

  • Veřejné trh, farmářské trhy, na kterých řemeslní výrobci a producenti nabízí své výrobky přímo zákazníkům;


Vzdělávání o jídle, zahrnující vzdělávací aktivity pro děti, mládež a rodiny;

Udržitelný turismus, který zahrnuje historické a kulturní dědictví, chráněná přírodní území nebo zemědělské oblasti;

Kulturní události spojené s jídlem.  

Města, která by chtěla metodu využít, mohou kontaktovat slowfoodce@slowfood.it. Získají přístup k jedinečnému online kurzu, prostřednictvím kterého se dozví o postupech a způsobech, jak zhodnocovat a propagovat místní gastronomické dědictví.  


Rádi bychom, abyste platformu FPN co nejvíce otestovali a dali nám vědět, zda by mohla být užitečným nástrojem pro vaše město a zda si dokážete představit přijetí metodiky na podporu gastronomického kulturního dědictví ve vaší oblasti.